Znajdujesz się w: » Regulamin

Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy ASMLIGHT umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę AMSLIGHT Maciej Siuta, z siedzibą w: 71-083 Szczecin, ul. Santocka 39.

3. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

4. W związku z koniecznością dostosowywania się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informacje dotyczące danych osobowych zostały umieszczone na podstronie, gdzie znajduje się obowiązek informacyjny.

5. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

7. Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel +48 (91) 881-22-97, e-mail: sklep@amslight.pl

2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego amslight.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

5. W związku ze współpracą z porównywarką CENEO, możliwe będzie wysłanie przez portal ankiety i w związku z tym akceptując regulamin wyrażają Państwo zgodę na przekazanie adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep amslight.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie amslight.pl zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

3. ZAMÓWIENIA

1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.

4. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Obsługi Klienta firmy amslight.pl statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą AMSLIGHT – właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.

6. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

7. Zamówienia, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę AMSLIGHT, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.

8. Firma AMSLIGHT zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

9. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

10. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.

11. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

12. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

4. FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep amslight.pl preferuje następujące formy płatności:

 

Przelew na konto firmy:

AMSLIGHT Maciej Siuta

ul. Santocka 39

71-083 Szczecin

 

BRE BANK S.A. mBank:  52 1140 2004 0000 3802 4944 9376

 

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia)

5. FORMY PRZESYŁKI

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym amslight.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.

2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 1 do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej (DHL) lub Poczty Polskiej.

4. Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego.

5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku towaru wysyłanego z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych prosimy o dokonanie przedpłaty. Informację taką otrzymają Państwo mailem lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.

6. DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego oraz dowód zakupu (faktura / paragon).

2. Na życzenie klienta zarejestrowanego jako „firma” dodatkowo wystawiona faktura VAT może być przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

7. ZWROTY

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą amslight.pl pod nr tel. (91) 881-22-97 lub drogą elektroniczną na adres sklep@amslight.pl.  Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się się z naszym Sklepem.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie za pomocą „koszyka”, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (nie dotyczy oferty indywidualnych). Jednak tylko wtedy, gdy produkt jest pełnowartościowy, czyli nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. O chęci zwrotu towaru należy poinformować naszego handlowca, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy (WZ). Firma amslight.pl gwarantuje zwrot wartości produktu. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta oraz źródła światła.

5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

6. Klient zobowiązuje się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

8. REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Reklamacji nie podlegają źródła światła. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się telefonicznie lub mailowo z amslight.pl w celu

omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,

zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości,

zwrotu pieniędzy.

2. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi amslight.pl, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej DHL.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.

2. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.

3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma amslight.pl nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.

4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

AMSLIGHT.PL