Znajdujesz się w: » Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Maciej Siuta, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AMSLIGHT Maciej Siuta ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin, NIP 9860129672 REGON 320408800, zwane dalej AMSLIGHT

Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: amslight@amslight.pl

Źródło danych osobowych

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazaliście je nam Państwo w momencie dokonywania zamówień i/lub utworzenia konta oraz zrealizowania płatności za zamówiony towar.

Dlaczego i na jakiej podstawie AMSLIGHT przetwarza dane osobowe.

Realizacja umowy.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy zrealizować Państwa zamówień, dokonywanych w naszych sklepie internetowym, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie mogliby się cieszyć z udanych zakupów.

Posiadane przez AMSLIGHT dane osobowe pozwalają m.in. na:

 • umożliwienie świadczenie usług drogą elektroniczną;, w tym sprzedaży klientom produktów oraz ich dostawy klientom,

 • obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta,

 • kontaktowanie się w celu realizacji zamówienia,

 • korzystanie przez Państwa z witryny sklepu internetowego,

 • obsługę reklamacji, w przypadku, gdy są Państwo niezadowoleni z otrzymanego produktu.

Prawnie uzasadniony interes.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie AMSLIGHT, przez co należy rozumieć:

 • zapewnienie rozliczalności oraz dla celów archiwalnych;

 • prowadzenie statystyk;

 • obsługa zapytań i próśb przekazywanych do AMSLIGHT,

 • marketingu produktów i usług własnych AMSLIGHT,

 • prowadzenie badań i analiz platformy sklepu internetowego;,

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,

 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

AMSLIGHT przetwarza Państwa dane również ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe, wymagane przez prawo.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest/było niezbędne dla realizacji zawartej z AMSLIGHT umowy. Bez tych danych nie możemy/mogliśmy zrealizować Państwa zamówienia.

W niektórych sytuacjach prawo zmusza AMSLIGHT do wymagania od Państwa danych, ze względu na przepisy rachunkowe czy podatkowe.

Komu dane są udostępniane?

Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu tj.: Agencja Interaktywna „KULIKOWSKI-IT” NIP: PL9860171645, REGON: 321407380

Państwa dane osobowe przekazywane mogą być do SERVERADMIN.PL 2 S.C. ul. Krakowska 66, 35-506 Rzeszów, poprzez zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na ich serwerze.

Mogą być również przekazywane programowi do fakturowania Subiekt GT firmy InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, w celu korzystania z systemu do wystawiania faktur, w ramach którego generowane i wysyłane są do Państwa faktury dokumentujące zrealizowane zamówienie.

Dane przekazywane będą do BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE IWONA JARŻA, 71-030 SZCZECIN, UL. OKULICKIEGO 31, świadczące dla Administratora usługi księgowe.

Państwa dane będą przekazywane również DPD Polska Sp. z o. o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, celem dostarczenia przesyłki

Dane te mogą być również przekazywane podmiotom zależnym od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.

Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Sprzeciw

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez AMSLIGHT danych osobowych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony sytuacją, w której Państwo się znaleźli.

AMSLIGHT nie przetwarza danych na cele marketingu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych, oraz wniesienie skargi

Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,, opisany wyżej.

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo dane są przechowywane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:

 • dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustom

 • statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności

– jednakże maksymalnie przez okres 5 lat od końca roku, w którym było zrealizowane ostatnie zamówienie.

Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.